Přání k 45. narozeninám, vtipné sms blahopřání pro muže a ženy 45 let

Přání k 45. narozeninám, vtipné sms blahopřání pro muže a ženy 45 let

Blahopřání, vtipné sms přání k 45 narozeninám pro muže a ženy, text pro maminku. Přání ke 45 narozeninám pro ženy a muže 45 let text. Blahopřání, přání k narozeninám 45 let, narozeniny přání.

Kéž ti tento svět otevře všechny dveře ke štěstí a harmonii, příteli. Všechno nejlepší k 45. narozeninám! Přeji ti, příteli, abys byl vždy pánem svého osudu a byl sebevědomý!

Můj drahý příteli, všechno nejlepší k 45. narozeninám! Přeji ti hodně zdraví, hodně lásky, dobrou náladu, hodně štěstí ve všech snahách, splnění všech tvých tužeb, pozitivitu a zábavu, příjemné večery a žhavé noci!

Blahopřeji ti k 45. narozeninám a upřímně ti přeji, abys vždy byl skutečným mužem, dodržoval své slovo a odvážně dokázal svou správnost! Přeji ti velkou sílu, hrdinské zdraví, podporu spolehlivých a věrných přátel a čistou lásku. Ať tě zázrak provází každý den!

Bratře, přeji ti v tento den velkou lásku, dobré zdraví a hodně štěstí. Přesuň se ke svému cíli; nevybočuj z cesty a štěstí bude vždy s tebou. Ať je tvé srdce žhavé! Všechno nejlepší k 45. narozeninám!

Všechno nejlepší k 45. narozeninám, drahý tati! Jsi naší starostlivou a citlivou, oddanou a spolehlivou osobou. Přeji to mnoho let pevného zdraví a elánu, bezmračnou oblohu a mír. Nic si neodepírej; ať ti nikdy nedojde energie!

Milá dcero, všechno nejlepší k 45. narozeninám! Chceme, abys byla na vrcholu, velmi krásná, elegantní, křehká a něžná. Abys o ničem nepochybovala. Buď zdravá a milovaná. Věříme ti a jsme připraveni ti vždy a ve všem pomoci!

Všechno nejlepší k 45. narozeninám! Přeji ti, aby tvůj dům byl vždy silnou pevností, prací – potěšením, dětmi – důvodem k hrdosti, přáteli – oddanými kolegy a každým tvým dnem – krásné a jasné narozeniny!

Můj milovaný, vzácný muži, blahopřeji ti k 45. narozeninám! Přeji i, abys zůstal tou nejkrásnější osobou v mém životě až do konce našich dnů. Moc tě miluji a sním o tom, že naše rodina bude vždy zdravá a milující, jako je tomu nyní. Líbám tě a tvé rodiče, kteří mi dali zázrak jako ty. Všechno nejlepší!

Mami, žij navždy! Nech světlo vždy hořet ve tvých oknech a tvé krásné oči vždy září radostí! Přeji ti, drahý, abys nikdy nepoznal nemoci a smutky, častěji se usmívej a užívej si života každou chvíli. Nech svá vnoučata, ať ti dodají energii, sílu a štěstí. Všechno nejlepší k 45. narozeninám!

Moje sestro, bylo skvělé sdílet s tebou mé dětství, naučit tě všechno, co jsem věděl a mohl jsem udělat sám. Stala ses mi věrnou a spolehlivou kamarádkou. Vždy budu s tebou. Věz, že se na mě můžeš vždy spolehnout. Všechno nejlepší k 45. narozeninám!

Všechno nejlepší k 45. narozeninám, naše klubíčko štěstí! Jsi naší radostí, zdrojem hrdosti, štěstí, paprskem světla a dobroty! Děkujeme, že jsi k nám přišel, synu! Zůstaň stejným hezkým a bystrým mužem a znásob své pozitivní vlastnosti!