Přání k 55. narozeninám, vtipné blahopřání pro muže a ženu 55 let, text

Přání k 55. narozeninám, vtipné blahopřání pro muže a ženu 55 let, text

Vtipné blahopřání, přání k 55 narozeninám pro muže a ženu, text pro maminku. Vtipné sms přání k narozeninám pro muže a ženy 55 let.

Náš malý, ale přátelský tým ti přeje všechno nejlepší k narozeninám! Vždy zůstaň na straně spravedlnosti a objektivity. Šéfe, buď vždy sám sebou – trochu přísný, velmi laskavý, nestranný a objektivní. Přeji ti pevné zdraví a vysoký plat! Všechno nejlepší k 55. narozeninám!

Můj příteli, máme mnoho společného, společné vzpomínky, zábavná dobrodružství. Ve chvílích radosti a smutku se vždy navzájem podporujeme. Všechno nejlepší k 55. narozeninám! Přeji ti štěstí a lásku!

Drahý bratře, jsi můj nejbližší člověk! Blahopřeji ti k narozeninám a přeji ti, aby tvůj život naplnilo štěstí a zábava, aby na tebe osud nezapomněl. Všechno nejlepší k 55. narozeninám!

Bratře, chci, aby veškerý smutek a špatná nálada byly pryč, a ať ti ode dneška světlé okamžiky osvětlí život! Nechť se tento den stane výchozím bodem pro nový život. Všechno nejlepší k 55. narozeninám!

Drahý bratře, gratuluji k tomuto krásnému dni! Přeji ti, abys vydržel a nikdy nevybočil z cesty. Také chci, aby ses setkal s láskou, se kterou budeš žít v radosti i smutku. Všechno nejlepší k 55. narozeninám!

Dnes, otče, ti k tvým 55. narozeninám přeji dlouhodobé štěstí, zdraví a stovku vzrušujících dobrodružství! Ať tě doma vždy čeká teplo rodinného krbu. Kdysi dávno jsi mi otevřel tento svět, naučil jsi mě poznávat krásu a vidět dobro. Děkuji, že jsi mě trpělivě učil mých od prvních kroků až ke stanovení správného cíle, jeho dosažení a zodpovědnosti za věci!

Dcero, všechno nejlepší k 55. narozeninám! Ať tvé dny naplní radost a štěstí a poblíž tebe budou jen věrní přátelé. Ať je tvá láska upřímná, vzájemná, čistá a ve všech snahách ji provází štěstí. Buď silná a jdi vždy jen vpřed!

Můj drahý manželi, přeji ti, abys byl šťastný, zdravý, spolehlivý a vytrvalý! Sportuj, neplýtvej energií na maličkosti, abys měl sílu mě nosit na rukou a vydržel to s dětmi. Miluj nás a my, tvá drahá rodina, tě budeme obdivovat! Všechno nejlepší k 55. narozeninám!

Vždy se usmívej – buď lehká a něžná, všechny překvap svou krásou – buď milá a zářivá! Nikdy nesmutni, nenech hloupý smutek projít k tobě a ať cenné porozumění, významné úspěchy a zábavné události naplní tvůj šťastný život! Všechno nejlepší k 55. narozeninám, drahá mámo!

Milá tchyně, všechno nejlepší k 55. narozeninám! Přeji ti jiskřivé štěstí, více teplých a slunečných dnů v roce, nečekané příležitosti, jasné emoce, cestování, plnění snů, dosažení cílů, nekonečnou energii a vynikající náladu!

S velkou láskou ti, sestro, přeji ty nejkrásnější květiny a upřímná přání, nejlaskavějšího manžela, poslušné děti a nejvěrnější přátele! Všechno nejlepší k 55. narozeninám!