Přání k 70. narozeninám, vtipné blahopřání pro muže, ženu, babičku, maminku, dědu a tatínka 70 let, text

Přání k 70. narozeninám, vtipné blahopřání pro muže, ženu, babičku, maminku, dědu a tatínka 70 let, text

Originální a elektronické citát přání k 70 narozeninám žena text, pro babičku a dědečka. Blahopřání a vtipné text přání k 70 narozeninám pro maminku a muže, pro ženu a dědu 70 let. Sms a text přání k 70 narozeninám pro babičku a tatínka, text a obrázky, gratulace k 70 narozeninám. Originální přání k 70 tým narozeninám, obrázky pro ženy a mamince, pro tetu. Text blahopřání k 70. narozeninám pro ženu, sedmdesáté narozeniny přání k 70 narozeninám pro muže. Elektronické sms přání k 70tým narozeninám texty vtipné. Vtipné blahopřání, přání k narozeninám pro muže 70 let vtipné. 70 narozeniny přání pro tetu.

Milovaná sestřičko, nech v den tvých narozenin uskutečnit skutečný zázrak, který vůbec nečekáš. Mezitím ti chci říct, že jsi ta nejkrásnější, nejlaskavější, jedinečná a nejkouzelnější. Všechno nejlepší k 70. narozeninám!

Jsi moje sestra, má drahá duše. Ať tvá srdce nikdy není znepokojena nespravedlností tohoto světa. Tví přátelé ti pomohou posunout se vpřed! Neplýtvej svou jedinečností. Všechno nejlepší k 70. narozeninám!

Bratře, přeji ti, abys byl vždy šťastný, optimistický a zdravý. Ať je vše ve tvém životě takové, jaké chceš, a zažij více emocí, které potěší srdce. Chci, aby se všechny tvé cíle splnily. Všechno nejlepší k 70. narozeninám!

Bratře, v tento den si přeji, aby tě všechny tvé cesty vedly pouze k vítězstvím. Ať je celý tvůj život, jako tento sváteční den, plný jasných překvapení. Všechno nejlepší k 70. narozeninám!

Můj milý a laskavý manželi, spěchám k tobě s gratulací v tento sváteční den. Jsi moje ochrana a podpora, moje druhá polovina. Pokud jsi šťastný, tak jsem také šťastná!

Nikdo nemá tak šikovné a pečující ruce, laskavý a jemný pohled, klidný a chápavý charakter, drahá babičko. Ať jsou všechny události tvého nádherného života stejně krásné a přinášejí jen dobro. Všechno nejlepší k 70. narozeninám!

Milý dědečku, všechno nejlepší k 70. narozeninám! Nech svou duši naplnit pouze příjemným, radostným vzrušením. Ať zazní melodie lásky a štěstí, motivy harmonie a míru. Nech svůj nevyčerpatelný optimismus dodat ti vitalitu, posílit zdraví a pomoci dosáhnout všech stanovených úkolů a cílů. Zůstaň naší inspirací po mnoho dalších let.

Drahý muži, jsi oporou a nadějí rodiny. Spěcháme ti poblahopřát k tomuto dni a přejeme ti: nekonečné zdraví, důvěru v budoucnost, lásku a vzájemné porozumění, teplé počasí za oknem a domov!

Gratulujeme ti k 70. narozeninám! Chci, abys v životě uspěl ve všem, našel jen to dobré a nikdy nebyl nemocný. Ať je každý tvůj den šťastný, přináší sílu a důvěru, odvahu a upřímnou lásku.

Všechno nejlepší k 70. narozeninám, můj drahý příteli. Ať je tvá duše naplněna štěstím a láskou. Přeji ti, abys vždy byl cílevědomým člověkem a dosáhl toho nejlepšího. Ať vzájemná láska a opravdové přátelství učiní tvůj život ještě produktivnějším a krásnějším!

Nech duhu s magickým obloukem rozprostřít se po tvém životě a každý den maluj v báječných barvách jiskřivé radosti, neustálého štěstí, zdraví a brilantní pohody!